Rezultati natječaja za programsko područje ''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI'' – građanske inicijative (svibanj 2010)

natjecajlogoKomisija za procjenu građanskih inicijativa podnijela je Upravnom odboru zaklade završni izvještaj procjene kvaliteta građanskih inicijativa po natječaju od 03. svibnja 2010.g. te Zahtjev za odobravanjem financijskih potpora za odobrene inicijative koje će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2010. godine.
Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" na svojoj 21. sjednici održanoj 8. srpnja 2010. godine donio je Odluku o odobravanju financijskih potpora građanskim inicijativama po natječaju od 3. svibnja 2010.g. za programsko područje "Naš doprinos zajednici".

Na natječaj za programsko područje "Naš doprinos zajednici" prijavile su se 54 organizacije od kojih su 2 odbačene zbog neispunjavanja formalnih uvjeta natječaja. 52 prijedloga građanskih inicijativa proslijeđeno je na procjenu Komisiji za procjenu kvalitete građanskih inicijativa nakon čega je odobreno 15 i to prema županijama: Zadarska 2 , Šibensko-kninska 7, Splitsko-dalmatinska 2 i Dubrovačko-neretvanska 2. Kao i do sada, nisu odobreni prijedlozi građanskih inicijativa koje su imale obilježja projekta, bilo da se radi o dugoročnijim, financijski zahtjevnijim ili vremenski ponavljanim aktivnostima pojedine organizacije, zatim predložene aktivnosti kao nastavak redovnih aktivnosti organizacije, preveliki iznosi za kupnju opreme, neobrazložene i prevelike stavke honorara za voditelje/izvoditelje inicijativa te prijedlozi investicijskih ulaganja. U donošenju zaključka prvenstveno je poštovan kriterij kvalitete građanskih inicijativa, a zatim regionalna pripadnost organizacija.

Zajedničku odluku Komisije o odobravanju financijskih potpora odobrio je Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" za sljedeće organizacije civilnog društva (tabelu možete preuzeti i u .pdf formatu):

Normal 0

R.br.

Naziv organizacije

Sjedište

Naziv građanske inicijative

Voditeljica / Voditelj

Odobreni iznos u kn

1

Udruga DRVO mladih Bonsai

Dubrovnik

"Naranča"

Antonio Bratoš

8.560,00

2

Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture – HUK

Knin

"Za grad mladih u kojem odlučuju mladi"

Mihailo Kragulj

7.000,00

3

Udruga za zaštitu prirode i okoliša - ARGONAUTA

Murter

"Zajedno oživljavamo priču antičkog grada Colentuma"

Snježana Fernežir

15.000, 00

4

Splitski skautski zbor

Split

" Marjan EKO NORD "

Boris Bulović

13.700, 00

5

Eko – Zadar

Zadar

"Zeleni čarobnjaci"

Atana Grbić -Martinović

15.000,00

6

Mjesni odbor mjesta Tisno

Tisno, Murter

"Tišnjanske stare gusterne"

Kristijan Jareb

12.000,00

7

Osnovna škola Stjepana

Radića Bibinje

Bibinje

"Rascvitano Bibinje"

Iva Zidar

11.650,00

8

Ekološka udruga "Krka"

Knin

"Eko beba"

Inga Kukolj

11.498,00

9

Mjesni odbor Kruševo

Kruševo

"Uređivanje okoliša oko igrališta"

Verica Jurjević

11.750,00

10

Eko-omblići

Mokošica, Dubrovnik

"Neka zapuštena mokoška „Šumica“ bude omiljena šetnica"

Jadranka Šimunović

13.970,00

11

Šibenski građanski forum

Šibenik

"Pećina sv. Ante"

Veljko Paklar

15.000,00

12

Kulturno-ekološka udruga "Kostela"

Zmijavci, Imotski

"Samoniklo jestivo bilje imotske krajine"

Mario Šuto

10.450,00

13

Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja

Zadar

"Stop samoubojstvima"

Marina Raspović

12.595,30

14

Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom "Kamenčići"

Šibenik

"Podrškom građana lakše do cilja"

Martina Kulušić

13.780,00

15

Udruga invalida "Sv. Bartolomej"

Knin

"Uređenje parka kod poludnevnog boravka za tjelesno i/ili mentalno oštećenu djecu i mladež"

Jelica Šimunović

14.400,00

UKUPAN BROJ ODOBRENIH POTPORA

15

UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA

186.353,30


Status

Županija

Prijavljeno građanskih inicijativa

Odbijeno /formalni razlozi

Upućeno na procjenu

Odobreno

Zadarska

8

0

8

4

Šibensko-kninska

10

0

10

7

Splitsko-dalmatinska

30

1

29

2

Dubrovačko-neretvanska

6

1

5

2

UKUPNO

54

2

52

15