Rezultati natječaja za programsko područje "NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI" (listopad 2010)

Konatjecajlogomisija za procjenu građanskih inicijativa po završenoj procjeni pristiglih prijedloga, podnijela je Upravnom odboru zaklade završni izvještaj kvaliteta građanskih inicijativa po natječaju od 1. listopada 2010.g. te Zahtjev za odobravanjem financijskih potpora za odobrene inicijative koje će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2011. godine.

Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" na svojoj 24. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. godine donio je Odluku o odobravanju financijskih potpora građanskim inicijativama po natječaju od 1. listopada 2010.g. za programsko područje "Naš doprinos zajednici"

Na natječaj za programsko područje "Naš doprinos zajednici" prijavile su se 43 organizacije od kojih su 3 odbačene zbog neispunjavanja formalnih uvjeta natječaja. 40 prijedloga građanskih inicijativa proslijeđeno je na procjenu Komisiji za procjenu kvalitete građanskih inicijativa nakon čega je odobreno 15 i to prema županijama: Zadarska 3 , Šibensko-kninska 3, Splitsko-dalmatinska 8 i Dubrovačko-neretvanska 1. Kao i do sada, nisu odobreni prijedlozi građanskih inicijativa koje su imale obilježja projekta, bilo da se radi o dugoročnijim, financijski zahtjevnijim ili vremenski ponavljanim aktivnostima pojedine organizacije, zatim predložene aktivnosti kao nastavak redovnih aktivnosti organizacije, preveliki iznosi za kupnju opreme, neobrazložene i prevelike stavke honorara za voditelje/izvoditelje inicijativa te već prijavljivanih i odobrenih inicijativa istovjetnih predloženih aktivnosti. U donošenju zaključka prvenstveno je poštovan kriterij kvalitete građanskih inicijativa, a zatim regionalna pripadnost organizacija. Zajedničku odluku Komisije o odobravanju financijskih potpora odobrio je Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" za sljedeće organizacije civilnog društva (tabelu možete preuzeti i u .pdf formatu):.

R.br.

Naziv organizacije

Sjedište

Naziv građanske inicijative

Voditeljica / Voditelj

Odobreni iznos u kn

1

Udruga za zaštitu okoliša „Hippocampus“ Biograd N/M "Čisto more"
Željko Domitrović 14.400,00

2

Udruga „Hrapoćuša“ Dol, Postira
"Igralište za najmlađe" Jerko Gospodnetić Kralj
14.650.,00

3

Udruga Gluhoslijepih osoba Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Split
"I mi smo tu“ Vedrana Popović 9.156,00

4

Udruga za sport,ekologiju, kulturu i razvoj civilnog društva Tvornica ideja Split Split "Recreativo" Boris Bulović 11.760,00

5

Udruga Mladih Ista
Ist
"Uređenje boćališta"
Dragan Komać
11.000,00

6

Udruga "Rusmarin"
Stomorska "Obnova stare fontane s parkom" Zvjezdana Jelinčić
10.520,13

7

Udruga "Pravna pomoć"
Drniš "Stop –divljim odlagalištima otpada na planini Promini" Marija Vukuši 10.600,00

8

Osnovna škola Sv. Filip i Jakov
Sv.Filip i Jakov "Uredimo školski vrt"
Danijela Deković 15.000,00

9

Udruga mladih "Mladi u EU"
Šibenik "Očuvajmo igrališta" Martin Mrša 13.700,00

10

Osnovna škola Stjepana Radića Metković
Metković "Narona" Ivana Čarapina 14.500,00

11

Udruga roditelja djece i odraslih s poremećajem iz autističnog spektra udruga "Pogledaj me"
Split "Odrastimo i živimo zajedno" Indira Asanović 12.000,00

12

Osnovna škola Srinjine
Srinjine "Knjigom na knjigu (čitanjem upoznajemo svijet)
Tea Radić
13.300,00

13

Udruga Lavurat za poja Podšpilje
Vis "Izrada otvorenog boćališta" Joško Repanić 15.000,00

14

Ekološka udruga Čuvita
Grohot "Boje maslina i lavande"
Edo Bezi 6.000,00

15

KUD Kralj Zvonimir Knin
Knin "Bina na krovu Knina"
Tvrtko Kaić 15.000,00

UKUPAN BROJ ODOBRENIH POTPORA

15

UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA

186.586,13


Status

Županija

Prijavljeno građanskih inicijativa

Odbijeno /formalni razlozi

Upućeno na procjenu

Odobreno

Zadarska

4 4 3

Šibensko-kninska

9 1 8 3

Splitsko-dalmatinska

27 2 25 8

Dubrovačko-neretvanska

3 3 1

UKUPNO

43 3 40 15