Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika SD županije

Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika SD županije- inicijativa je provedena u svrhu obilježavanja Svjetskog dana bubrega (12. ožujka 2009.g.) s namjerom informiranja građana o važnosti pravilnog rada bubrega, njegovim kroničnim bolestima te preventivi i kurativi istih. U tu svrhu angažiran je tim liječnika i medicinskih sestara koji je na ovoj manifestaciji mjerio tlak i šećer u krvi zainteresiranim građanima te davao korisne savjete u svrhu prevencije zdravlja. Odaziv građana je bio velik, a akcija je imala informativno-edukativni karakter.