Vijesti


Objava Odluke o raspodjeli sredstava za Objedinjeni natječaj

Obavještavamo vas da je donesena Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i zdravstvenih organizacija u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu na poziciji Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Objava privremenih lista po Pozivu za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji

Ministarstvo socijalne politike i mladih je objavilo preostale dvije privremene liste projekata predloženih za financiranje po Pozivu za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina

Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike: privremeni rezultati

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske je 17. listopada 2016. godine na svojoj mrežnoj stranici objavilo Privremenu listu trogodišnjih programa predloženih za financiranje u prioritetnom području 1: Trogodišnji programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike.

Natječaj za mlade: privremeni rezultati

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske je 17. listopada 2016. godine na svojoj mrežnoj stranici objavilo Privremene liste projekata predloženih za financiranje koji su rangiranih prema broju bodova te prema prijavljenim prioritetnim područjima.