Vijesti

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga za 2017

Objavljen POZIV za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.


Poništava se javni natječaj

Poništava se javni natječaj za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine na radno mjesto suradnika/ice za administraciju, financije i provedbu programa, Klasa:112-01/17-02, Urbroj:85-01/2-17-01, a koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zaklade „Kajo Dadić“ dana 16. veljače 2017. godine.

Objava rezultata komisijskog otvaranja

Rezultati komisijskog otvaranja prijava na Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici za 2017. godinu

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.