Vijesti


Izmjena natječajne dokumentacije Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

Obavijest o objavi privremenih rezultata za Poziv dnevne aktivnosti za starije osobe

Obavještavam Vas kako su na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljeni Privremeni rezultati Poziva za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu, te molim da iste objavite na stranicama regionalnih zaklada.