Vijesti

Objava Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu .


Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga

Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku su objavili listu odobrenih projekata koji će se financirati po Natječaju za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu. 

Privremeni rezultati Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi

Objavljena je  privremenu listu prijavitelja koji su se javili na  Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine, koji su ocjenjeni s najviše bodova i predloženi za financiranje.