Vijesti


Izmjena natječajne dokumentacije

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu te se isti produljuje do 31. kolovoza 2017.

Izmjena natječajne dokumentacije Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljena su Pitanja i odgovori za Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017.godinu.

Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.