Vijesti

Izmjena natječajne dokumentacije Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljena su Pitanja i odgovori za Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017.godinu.


Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Objava Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu .

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga

Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku su objavili listu odobrenih projekata koji će se financirati po Natječaju za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.