Vijesti


Odluka o raspodjeli financijskih sredstava

Donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga/zdravstvenih organizacija u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika za 2014. godinu.

Objavljen popis prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete

Na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politke i mladih objavljen je popis udruga i jedinica lokalne samouprave prijavljenih na Poziv za prijavu projekta usmjerenih mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću iz Državnog proračuna za 2014. godinu koje nisu zadovoljile propisane uvjete Poziva.

Objavljena privremena lista odabranih projekata

Objavljena je privremena lista udruga i zdravstvenih organizacija koje su prijavile svoje projekte na Natječaj za financiranje projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti.