Vijesti


Zaklada "Kajo Dadić" objavljuje Natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama

Na osnovu potpisanog Sporazuma o partnerstvu u Decentraliziranom modelu dodjele financijskih podrški s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada "Kajo Dadić" raspisala je 15. rujna 2014. godine Natječaj za dobivanje financijskih podrški za građanske akcije.

ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje PP. 1.2.1. Prevencija nasilja nad djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je Odluku kojom prihvaća suradnju s organizacijama civilnog društva koje su se prijavile na Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, za Prioritetno područje 1.2.1. Prevencija nasilja nad djecom i mladima.