Vijesti


Odluka o raspodijeli sredstava za Natječaj za mlade i Natječaj za rehabilitaciju, tretman i resocijalizaciju

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je odluke o raspodijeli financijskih sredstava za Natječaj za programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne samouprave usmjerene mladima i Natječaj za prijavu projekata udruga u području rehabilizacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika.

Privremena lista - Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

logo mspm 1

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih je objavilo privremenu listu projekata predloženih za financiranje prijavljenih na Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika u 2015. godini.