Rezultati NDZ

"Naš doprinos zajednici" - Rezultati po natječaju od 14. travnja 2017.g.

natjecajlogo

Komisija za procjenu kvalitete građanskih akcija po Decentraliziranom modelu dodjele financijskih podrški, podnijela je Upravnom odboru Zaklade "Kajo Dadić" Završno objedinjeno izvješće o postupku procjene za natječaj "Naš doprinos zajednici" od 14. travnja 2017. g. i Zahtjev za odobravanje financijskih podrški.

"Naš doprinos zajednici" - Rezultati po natječaju od 15.rujna 2016.g.

natjecajlogo

Komisija za procjenu kvalitete građanskih akcija po Decentraliziranom modelu dodjele financijskih podrški, podnijela je Upravnom odboru Zaklade "Kajo Dadić" Završno objedinjeno izvješće o postupku procjene za natječaj "Naš doprinos zajednici" od 15. rujna 2016.g. i Zahtjev za odobravanje financijskih podrški.

Odluka o odobravanju financijskih potpora građanskim akcijama za programsko područje "Naš doprinos zajednici" po natječaju od 15. rujna 2015. g.

Komisija za procjenu građanskih akcija po Decentraliziranom modelu predložila je Upravnom odboru Zaklade „Kajo Dadić“ Zahtjev za odobravanje financijskih podrški po natječaju od 15. rujna 2015. g. koje će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

"Naš doprinos zajednici" - Rezultati po natječaju iz rujna 2015. g.

natjecajlogo

Komisija za procjenu građanskih akcija po Decentraliziranom modelu predložila je Upravnom odboru Zaklade „Kajo Dadić“ Zahtjev za odobravanje financijskih podrški po natječaju od 15. rujna 2015. g. koje će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Upravni odbor Zaklade "Kajo Dadić" na svojoj sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijskih potpora građanskim akcijama za programsko područje "Naš doprinos zajednici".

"Naš doprinos zajednici" - Rezultati po natječaju od 15. travnja 2014.g.

natjecajlogo

 

Natječaj za građanske akcije 'Naš doprinos zajednici' objavljen u travnju 2014. godine.
Zaprimljene su 43 prijave organizacija, 3 su odbačene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta natječaja, a 40 ih je upućeno u postupak procjene kvalitete. Odobreno je 10 financijskih podrški, po dvije iz svake županije obuhvaćene ovim natječajem.

"Naš doprinos zajednici" - Rezultati po natječaju od 14. ožujka 2013.g.

natjecajlogo

Natječaj za građanske inicijative 'Naš doprinos zajednici' objavljen u ožujku 2013. godine, zatvoren je u prosincu iste godine.
Zaprimljeno je 36 prijava organizacija, 4 su odbačene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta natječaja, a 32 su upućene u postupak procjene. Odobreno je 15 financijskih podrški, i to: 7 iz Zadarske, 4 iz Splitsko-dalmatinske, 3 iz Dubrovačko-neretvanske i 1 iz Šibensko-kninske županije.

"Naš doprinos zajednici" - Rezultati po natječaju od 14. rujna 2012.g.

natjecajlogo

Komisija za procjenu kvalitete prijava po decentraliziranom modelu dodjele financijskih podrški na svojoj 16. sjednici održanoj 16. studenog 2012.g. podnijela je Upravnom odboru zaklade "Kajo Dadić" završni izvještaj procjene kvaliteta građanskih inicijativa po natječaju od 14. rujna 2012.g. te Zahtjev za odobravanjem financijskih potpora za odobrene inicijative koje će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2013. godine.
Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" na svojoj 33. sjednici održanoj 20. studenog 2012. godine donio je Odluku o odobravanju financijskih potpora građanskim inicijativama po natječaju od 14. rujna 2012.g. za programsko područje "Naš doprinos zajednici"

Do sada smo podržali preko 190 građanskih akcija!