Analiza rezultata dosadašnjih natječaja "Naš doprinos zajednici"

Objavljujemo izvještaj o ukupnom broju prijavljenih i odobrenih građanskih inicijativa po županijama i gradovima, najčešće razloge neodobravanja inicijativa, kao i iznose odobrenih financijskih potpora u dosadašnjih 5 natječaja. Tabelarni prikaz možete vidjeti ovdje