Zaklada Kajo Dadić - promicanje razvoja civilnoga društva,

razvoj filantropije, stipendiranje učenika i studenata.

Dokumentacija

U našem repozitoriju možete preuzeti dokumentaciju, godišnje izvještaje i ostale važne dokumente.

Pregled

Aktivni u zajednici

  • Naše partnerstvo s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva je usmjereno osnaživanju društvenog kapitala.

Podrška

  • Zaklada Kajo Dadić je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa "Aktivni u zajednici" u Republici Hrvatskoj

Razvoj filantropije

  • Akcije za opće dobro, borba za toleranciju različitosti, ljudskih prava, promocija pozitivnih...

Zaklada „Kajo Dadić“ od 2018. godine u sklopu Programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, provodi program „Aktivni u zajednici“ na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Na ovom letku možete potražiti naše rezultate provedbe programa od 2018. do 2021. godine.

Programskim aktivnostima u protekle 4 godine mi smo:

• podržavali razvoj društvenih mreža unutar zajednice, očuvanja zajedničkih vrijednosti i djelovanja za opće dobro
• poticali umrežavanje lokalnih dionika iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora
• pomagali lokalnim zajednicama u izradi procjene potreba, resursa i potencijala kojima raspolažu, te iznalaženju modela participativnog sudjelovanja dionika u rješavanju uočenih problema.
• mobilizirali građane i poticali ih na aktivno sudjelovanje u životu zajednice
• promovirali lokalnu filantropiju i društveno odgovorno poslovanje
• jačali kapacitete OCD za aktivnosti mobilizacije zajednice i provedbu zajedničkih akcija
• sudjelovali u razvoju lokalnih zajednica

 

Do sada smo podržali preko 190 građanskih akcija!

Dio smo Decentraliziranog modela Nacionalne zaklade

Uspostavom partnerstva s 4 zaklade lokalnih zajednica Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uspješno provodi Decentralizirani model dodjele financijskih podrški za razvoj civilnoga društva odnosno građanskog aktivizma na lokalnoj razini.

Zaklada Kajo Dadić - promicanje razvoja civilnoga društva,

razvoj filantropije, stipendiranje učenika i studenata.