Zaklada Kajo Dadić - promicanje razvoja civilnoga društva,

razvoj filantropije, stipendiranje učenika i studenata.

Dokumentacija

U našem repozitoriju možete preuzeti dokumentaciju, godišnje izvještaje i ostale važne dokumente.

Pregled

Aktivni u zajednici

  • Naše partnerstvo s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva je usmjereno osnaživanju društvenog kapitala.

Podrška

  • Zaklada Kajo Dadić je partner Nacionalne zaklade u provedbi programa "Aktivni u zajednici" u Republici Hrvatskoj

Razvoj filantropije

  • Akcije za opće dobro, borba za toleranciju različitosti, ljudskih prava, promocija pozitivnih...

Udruga za promoviranje humanosti i kulture – HUK – „Mladi za centar – centar mladima“ - Mladi Knina su putem letaka i plakata upoznati sa ciljevima inicijative i konceptom Centra za mlade. Izrađena je anketa o stavovima mladih i njihovim potrebama. Sa sadržajem i rezultatima ankete upoznate su gradske strukture vlasti i ostali građani. Pored toga u sklopu inicijative održana su tri koncerta gdje su dijeljeni letci i majice sa natpisom Mladi za Centar – Centar mladima. U potpunosti je ostvaren cilj inicijative – senzibliziranje mladih Knina, gradskih struktura vlasti i ostalih građana o potrebi osnivanja Centra za mlade u Kninu kao mjesta gdje bi mladi samostalno stvarali sadržaje, provodili slobodno vrijeme i izražavali svoj potencijal, te stjecali samopouzdanje i razvijali osjećaj vrijednosti.

Do sada smo podržali preko 190 građanskih akcija!

Dio smo Decentraliziranog modela Nacionalne zaklade

Uspostavom partnerstva s 4 zaklade lokalnih zajednica Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uspješno provodi Decentralizirani model dodjele financijskih podrški za razvoj civilnoga društva odnosno građanskog aktivizma na lokalnoj razini.

Zaklada Kajo Dadić - promicanje razvoja civilnoga društva,

razvoj filantropije, stipendiranje učenika i studenata.