Inicijative. Što i za koga?

Zaklada Kajo Dadić kroz natječaj Naš doprinos zajednici pomaže lokalnim inicijativama kroz projekte udruga, vrtića, škola, mjesnih odbora ... čiji je cilj poboljšanje uvjeta življenja.

Djeca i mladi Priroda i okoliš Učenje i znanost Zabava i rekreacija Šetnice i igrališta Mjesni odbori Vrtići i škole Volonteri i udruge

Udruga HUK

Udruga za promoviranje humanosti i kulture – HUK – „Mladi za centar – centar mladima“ - Mladi Knina su putem letaka i plakata upoznati sa ciljevima inicijative i konceptom Centra za mlade. Izrađena je anketa o stavovima mladih i njihovim potrebama. Sa sadržajem i rezultatima ankete upoznate su gradske strukture vlasti i ostali građani. Pored toga u sklopu inicijative održana su tri koncerta gdje su dijeljeni letci i majice sa natpisom Mladi za Centar – Centar mladima. U potpunosti je ostvaren cilj inicijative – senzibliziranje mladih Knina, gradskih struktura vlasti i ostalih građana o potrebi osnivanja Centra za mlade u Kninu kao mjesta gdje bi mladi samostalno stvarali sadržaje, provodili slobodno vrijeme i izražavali svoj potencijal, te stjecali samopouzdanje i razvijali osjećaj vrijednosti.

Do sada smo podržali preko 190 građanskih akcija!