Inicijative. Što i za koga?

Zaklada Kajo Dadić kroz natječaj Naš doprinos zajednici pomaže lokalnim inicijativama kroz projekte udruga, vrtića, škola, mjesnih odbora ... čiji je cilj poboljšanje uvjeta življenja.

Djeca i mladi Priroda i okoliš Učenje i znanost Zabava i rekreacija Šetnice i igrališta Mjesni odbori Vrtići i škole Volonteri i udruge

Dalmit

Izložbom "INOVATORI POKREĆU SVIJET" udruga je za cilj imala upoznati mlade (đake, studente) sa temeljima intelektualnog vlasništva, pobuditi njihov interes za intelektualno vlasništvo kao oblik vlastite afirmacije. Ujedno uspostaviti trajnu suradnju sa obrazovnim ustanovama na temeljima djelatnosti udruge.
realizirano je mnoštvo različitih aktivnosti u prikupljanju potrebnih materijala (nabava kvalitetnog teksta, fotografija, crteža, žigova, dizajna, patenata te vrlo složen postupak dobijanja odobrenje nadležnih institucija i pojedinaca za njihovo korištenje). Od planiranih 10 plakata kreirano je 6 i to većinom bez plastificiranja i kapafixa. Prikupljen je promidžbeni materijal od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (2000 brošura i letaka o intelektualnom vlasništvu), primjere za sve oblike intelektualnog vlasništva (Faust Vrančić, Mario Puretić, Miroslav Radman, Ivica Đikić, Nikola Tesla, Ivan Vučetić, Eduard Slavoljub Penkala, Pliva, Podravka, Gavrilović, INA, Svaguša-Bobis, Pivac, VIP, SMS, Dalmacijavino, C.O.I., Obrt Krulc, Rudolf Pivar), te upoznati mladi o činjenicama vezanim uz intelektualno vlasništvo.

Do sada smo podržali preko 190 građanskih akcija!