Nacionalna zaklada raspisala poziv na iskaz interesa “Znanje bez granica”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je poziv na iskaz interesa za suradnju u području prijenosa znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini - Znanje bez granica A (za sudjelovanje predstavnika i predstavnica udruga iz Hrvatske na međunarodnim skupovima u inozemstvu) te Znanje bez granica B (zasudjelovanje inozemnih stručnjaka i stručnjakinja na skupovima u Hrvatskoj) za 2010. godinu.

Na poziv za ostvarivanje potpore prijaviti se mogu udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. Potpora će se dodjeljivati za sudjelovanje na međunarodnim skupovima i sudjelovanje međunarodnih stručnjaka i stručnjakinja na domaćim skupovima koji su tematski izravno usmjereni k jednom od sljedećih područja: promicanje i zaštite ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava, izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva, zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj, mladi, razvoj volonterstva, izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga društva, regionalni razvoj, društvena kohezija te razvoj društvenog poduzetništva pružanjem usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim uslugama, sektorske prilagodbe sustavu Europske unije, informiranje i obrazovanje građana o procesu pristupanja Europskoj uniji, promicanje europskih vrijednosti te promoviranje nacionalnih interesa u ujedinjenoj Europi, promicanje dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije, društvena uključenost i siromaštvo.

Udrugama se tijekom 2010. godine može odobriti samo jedna potpora u okviru dviju inačica poziva. Tražena financijska potpora ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu odnosno troškova dolaska međunarodnog stručnjaka/inje.

Prijave će se zaprimati kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranoga iznosa za potpore u 2010. godini, a počevši od 4. siječnja 2010. godine, a najkasnije do 10. studenog 2010. godine, s tim da se događanja mogu odvijati najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.Prijave na poziv za iskaz interesa trebaju biti poslane najmanje 30 danaprije najavljenog datuma održavanja skupa.

Podrobnije informacije o uvjetima prijave sadržane su u tekstu poziva i uputama za prijavu koji su dostupni na internetskoj stranici Nacionalne zaklade http://zaklada.civilnodrustvo.hr