Objava privremenih rezultata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je privremene rezultate Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

Red br Naziv organizacije Projekt Prijedlog odobrenog iznosa
1 Zajednica Pape Ivana XXIII NASILJE = nemoć, a NE moć 95.000,00
2 SVIMA - Udruga za razvoj organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa ISKLJUČI NASILJE – UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA KLJUČNIH DIONIKA NA OTOKU VISU ZA PREVENCIJU RAZNIH OBLIKA NASILJA NAD DJECOM 95.000,00
3 Hrabri telefon Hrabri čuvari 90.000,00
4 Mentor Iskra Plus 90.000,00
5 Liga za prevenciju ovisnosti Može i drugačije 90.000,00
6 Centar za hagioterapiju Split Reci NE nasilju 81.000,00
7 Udruga "Most" Govorim, činim, podržavam, zagovaram, živim nenasilje 95.000,00
8 Splitski skautski zbor Sa skautima u prirodu - škola za život / financijska podrška projektima koji doprinose prevenciji nasilja 87.000,00
9 Pragma OPIŠI ME 94.000,00
10 Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat Pozitiva! 83.000,00
11 Djeca Prva Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja 112.000,00
12 Udruga Amazonas Tribo Moderna - capoeira za toleranciju i nenasilje 110.000,00
13 Udruga Korak po korak Prevencija nasilja nad djecom primjenom CAP programa 110.000,00
14 Centar Sirius Zaustavimo vršnjačko nasilje 105.000,00
15 Udruga Igra Savjetovalište "Igra"/bespovratna financijska podrška 105.000,00
16 Hrvatska udruga socijalnih radnika Prevencija i zaustavljanje nasilnog ponašanja kroz psihosocijalni tretman mladih 91.000,00
17 Savez društava naša djeca Hrvatske "100 ljudi, 100 ćudi" 109.000,00
18 Udruga Zora Aktivni mladi protiv nasilja 100.000,00
19 Savez društava distrofičara Hrvatske Različitim koracima do jednakosti - 3 100.000,00
20 Društvo za psihološku pomoć Prevencija fizičkog i emocionalnog zlostavljanja djece i mladih putem podrške 90.000,00
21 Europski dom Vukovar Kažem DA pristojnom ponašanju na Internetu! 110.000,00
22 Društvo za pomoć osobama s invaliditetom Golubovi Lajk na pravi način 105.000,00
23 Centar Krugovi Otvori kišobran nenasilja 105.000,00
24 Udruga za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje MOGU Zauzmi stav - MOGU sve, zašto ne! 105.000,00
25 Ambidekster klub "Klikni za sigurnost - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom" 105.000,00
26 Građanska prevencija "Osječka škola" ZA BOLJI SVIJET BEZ NASILJA 105.000,00
27 Udruga "Impress" Virtualna pozitiva 105.000,00
28 Konjički kub Dunavski raj Preventivni program za mlade u Konjičkom klubu Dunavski raj 100.000,00
29 Organizacija mladih "Status M" Reagiraj ljudski 95.000,00
30 Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje 95.000,00
31 Ženska soba - Centar za seksualna prava "Zajednički za sigurno odrastanje" 80.000,00
32 SOS Dječje selo Hrvatska "Idem u tvoje cipele" ciklus III - prevencija nasilja među djecom 110.000,00
33 Centar za mladež Zaprešić Preventivni program "Modifikacija ponašanja putem igre" - MPPI u OŠ Kupljenovo i OŠ Ljudevita Gaja Zaprešić 106.000,00
34 Hrvatski savez slijepih Toleranciju prakticiraj, nasilje preveniraj! 100.000,00
35 Udruga Zvončići Zajedno protiv nasilja 110.000,00
36 Roditelji u akciji - RODA Razmisli pa klikni ide u vrtić 100.000,00
37 Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Biram, reagiram, preveniram 95.000,00
38 Ženska grupa Karlovac "KORAK" Tolerancija na full jer nasilje nije cool 57.000,00
39 Centar za zdravo odrastanje Idem i ja Vidi mene! 100.000,00
40 Građanska inicijativa "Moj grad Sisak" NNNI - nasilje nije naš izbor 90.000,00
41 "SUNCE" Društvo za psihološku pomoć Svaki problem se riješiti može: Nasilje nije rješenje. 90.000,00
      4.000.000,00

Share