Produljen rok za dostavu prijava po Pozivu za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se isti produljuje.

Slijedom navedenog, izmijenjene su Upute za prijavitelje te Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se u skladu s time, dana 21. kolovoza 2017. objavljuje izmijenjena natječajne dokumentacija za prijavu na Poziv. Više.

Share