Rezultati komisijskog otvaranja prijava Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate komisijskog otvaranja prijava zaprimljenih po Pozivu za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. g.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za 2017. godinu: PROJEKTI KOJI ULAZE U POSTUPAK OCJENJIVANJA

 

 

Rbr

Naziv organizacije

Projekt

1.

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split

Povećanje aktivnog sudjelovanja mladih otočana u lokalnoj zajednici kroz društveno poduzetništvo

2.

Domine – organizacija za promicanje ženskih prava

Iz riječi u djela: od debate do aktivne uloge u društvu

3.

Glazbena mladež Split

Edukativni Centar Mladih društveno korisnog učenja Glazbene mladeži Split

4.

Hrvatska škola Outward Bound

Otkrij svoj potencijal i aktiviraj se!

5.

Info zona

Gradsko vijeće mladih Split

6.

Klub mladih Split

Svijet na dlanu – budućnost je u rukama mladih

7.

Kulturno-umjetničko društvo  „Dangubice“ Kuterevo

Kuterevo selo ispod gore

8.

Liga za prevenciju ovisnosti

RASTEMO

9.

Mentor

EVO – Edukacija voditelja mladih  

10.

Šibenska udruga mladih Š.U.M.

Kopča

11.

Udruga DOBRA

Na mladima svijet ostaje

12.

Udruga „DUGA“

Projektiraj svoju ideju!                                               

13.

Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ Omiš

Mladi i aktivni

14.

Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma

Alternativa UKLJUČI SE SAM

15.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi Sunce

Mladi – aktivni građani za održivo društvo

16.

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

GOSPAR- Građansko osnaživanje: suradnja i partnerstvo

17.

Europski dom Dubrovnik

Info-centar za mlade Dubrovačko-neretvanske županije

18.

Ruke za bolju Makarsku

Info centar za mlade Makarska

19.

Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji''

TOČKA – Info centar za mlade

20.

Udruga za mlade Maro i Baro

Grad mladih – Grad mogućnosti

21.

Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ

 Info centar za mlade Zadar

22.

Dubrovačko-neretvanska županija

Program za mlade Dubrovačko-neretvanske županije

23.

Grad Skradin

Lokalni program za mlade Grada Skradina

24.

Općina Gračac

Program za mlade s područja općine Gračac

25.

Centar za kulturne djelatnosti

Mladi aktivisti-projektni optimisti!

26.

Psihološki centar Tessa

Edukacija volontera za telefonsko psihološko savjetovanje

27.

Organizacija mladih "Status M"

Inicijativa promatrača

28.

Udruga za sindrom Down - Zagreb

Želimo da se i naš glas čuje

29.

Hrvatski savez slijepih

Sebe pokreni, društvo promijeni

30.

UDRUGA SUDACA ZA MLADEŽ, OBITELJSKIH SUDACA I STRUČNJAKA ZA DJECU I MLADEŽ

Stop program Trešnjevka

31.

ZORA za nenasilje i ljudska prava

Pokreni se, izmijeni s(v)e!

32.

Udruga Bioteka

Aktivni mladi u zaštiti okoliša i prirode

33.

ZIPKA, Udruga udomitelja za djecu i mlade iz VŽ županije

VOLONTIRAJ I PROFITIRAJ!

34.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Budi heroj- volontiraj!

35.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

MLADI I AKTIVNI

36.

Inicijativa mladih za ljudska prava

Moja Inicijativa: Unaprjeđenje sudjelovanja mladih iz ratom pogođenih područja u praćenju, oblikovanju i zagovaranju javnih politika

37.

Udruga srednjoškolaca Hrvatske

Različiti,a srednjoškolci

38.

Institut za stručno usavršavanje mladih

Pokreni promjene, uključi se!

39.

Hrabri telefon

Poticanje volonterskog rada kroz edukaciju i senzibilizaciju mladih

40.

Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"

Mala škola lokalne samouprave

41.

Udruga Igra

Igrini mladi pomagači - za mlade

42.

Debatni klub EFZG

Portal za mlade "Mladi.hr"

43.

Savez izviđača Hrvatske

KUHARICA ZA POČETNIKE - recepti za aktivizam mladih u lokalnoj zajednici

44.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

Susreti mladih slijednika vrijednosti Domovinskog rata

45.

Centar za psihološku podršku i razvoj Pričaj mi

Ne seenaj, boostaj!

46.

Udruga Zamisli

Uključi se OPET

47.

Suncokret OLJIN

Kreativno poduzetništvo

48.

Udruga roditelja Korak po korak

Volontiraj - Rizik eliminiraj!

49.

Pragma

5 scenarija za budućnost Europe

50.

Hrvatska udruga mladih

FIN student - financijski obrazovan student

51.

Udruženje za razvoj kulture URK

Edukativni programi URK-a

52.

Forum za slobodu odgoja

„Da sam ja netko – osnaživanje učenika srednjih škola za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici“

53.

Kulturtreger

Aktivni arhivi za aktivno znanje: mladi u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture

54.

Udruga za unapređivanje nezavisne i lokalne kulture Trešnjevka

Ujedinjeni u različitosti

55.

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

„JA MOGU - JA HOĆU, ZA BOLJU BUDUĆNOST“

56.

Kontejner

  LEM i ti! Praktične radionice za razgibavanje uma

57.

Udruga Amazonas

Uključi s(v)e!

58.

Life Potential organizacija

Osnaživanje mladih pod mobingom

59.

Udruga mladih Grubiša

#Bit će svega dođi i ti 2!

60.

Mreža mladih Hrvatske

Od edukacije do akcije

61.

Udruga Plavi telefon

Mentori u zajednici

62.

Češka obec Bjelovar

MUPIK - Mladi u plesu i kulturi

63.

Iskra

Projekt jačanja kompetencija mladih za kulturu mira

64.

Krila terapijsko jahanje

Zajedno u zajednici

65.

ZEO Nobilis

Proaktivno djelovanje mladih u procesima donošenja odluka

66.

Udruga mladih Varaždinski underground klub

MAV - Mladi i aktivni u Varaždinu

67.

Krijesnica

Mladi Krijesnice

68.

Ženska soba - Centar za seksualna prava

"Mladi za ravnopravno društvo"

69.

Udruga O.A.Z.A. - Održiva Alternativa Zajednici

Održivi izazov - Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

70.

Zeleni klik

Vrt leptira daje mladima krila

71.

Udruga Zamisli

Lokalni info centar za mlade Velika Gorica

72.

Hrvatska udruga mladih

Info ''Centar''

73.

Studentski informativni kutak

Informiranje - pravo mladih

74.

Centar za mladež Zaprešić

Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića

75.

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar

Info Centar Mogućnosti

76.

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a

Savjetovalište za spolno zdravlje mladih

77.

Udruga za zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvan vlastite obitelji "Nova budućnost"

"Niste sami" Projekt pružanja podrške djeci i mladima

78.

Grad Čazma

Lokalni program za mlade Grada Čazme

79.

Udruga za pomoć djeci i mladima Radost

Sudjeluj s Radošću

80.

Športski klub osoba s invaliditetom "DLAN"

Terapeuti za slabovidne osobe

81.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Korak dalje

82.

Nansen dijalog centar

Nauči pa se uključi

83.

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum

Biti mlad + Biti aktivan = Biti zaposlen

84.

Udruga Oppidum

Pokreni se!

85.

Udruga mladih KRIK Slatina

Informirani građani za aktivnu zajednicu

86.

Informativno pravni centar

I ja sam dio društva

87.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Aktiv(ira)ni mladi za aktivan Grad

88.

Udruga Pobjede

Budi u toku

89.

Udruga za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje "MOGU"

Mladi - snaga novog društva

90.

Europski dom Vukovar

Aktivizam i umrežavanje - put ka razvoju zajednice!

91.

Europski dom Slavonski Brod

Mladi - Aktivni sudionici u procesu donošenja odluka

92.

Europski dom Slavonski Brod

Info-centar za mlade Brodsko-posavske županije

93.

Volonterski centar Osijek

Osjeti ritam grada - volontiraj!

94.

Centar za poduzetništvo

Snaga mladih - Snaga društva

95.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Mladi i podrška i prevencija - podrška i zagovaranje prava beskućnika

96.

Konjički klub Dunavski raj

Inkluzivni volonterski program

97.

Agencija lokalne demokracije

Info-centar za mlade INFO FORA

98.

Udruga Centar mladih Belišće

Lokalni info-centar za mlade Belišće

99.

Udruga Cuccium

Info-centar za mlade - Ilok

100.

Centar za mlade Dalj

Lokalni info-centar za mlade Dalj

101.

Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije "VERANDA"

Info-centar za mlade Virovitica

102.

Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju "Zvono"

Generacija Y

103.

Općina Lovas

Lovas za mlade

104.

Grad Nova Gradiška

Grad za mlade, mladi za grad

105.

Općina Podcrkavlje

Aktivirajmo se!

106.

Grad Orahovica

Lokalni program za mlade grada Orahovice

107.

KA-MATRIX-UDRUGA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ

Mladi u javnim prostorima#4 - Urbane transformacije

108.

Udruga mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

proAKTIVIST

109.

Avadhuta - udruga za promociju multikulturalnosti i zdravih stilova života

Ručak za sve - volontiranje i uključivanje mladih

110.

Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena"

Projekt poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici "Znamo - možemo!"

111.

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Reci, pa ispeci 3

112.

Rehabilitacijski centar za stres i traumu

AktivUNA! djelovanjem mladih za bolju kvalitetu života u Pounju

113.

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Glas mladih

114.

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

Aktivci

115.

Foliot - centar za djecu i mlade Matulji

Pitajte mene

116.

Suncokret - centar za razvoj zajednice

Aktivni mladi - aktivna zajednica

117.

Centar tehničke kulture Rijeka

Grad mladih

118.

Zajednica sportova Primorsko-goranske županije

Poticanje razvoja mladih administrativaca u sportskim organizacijama u svrhu jačanja stručnog kapaciteta u sustavu sporta Primorsko-goranske županije

119.

Mreža udruga Zagor

Aktiviraj se, osnaži zajednicu!

120.

Udruga ZUM

Community Makers

121.

Kulturno umjetničko društvo Zagorec Radoboj

Lokalni info-centar za mlade općine Radoboj

122.

Udruga za mlade Alfa Albona

Info centar za mlade Istarske županije

123.

Udruga mladih Feniks

Info - centar za mlade Neos

124.

Udruga Žmergo

Lokalni info-centar za mlade Opatija

125.

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

Info switch

126.

Mreža udruga Zagor

"Informiraj i kreiraj! 4.0."

127.

Udruga ZUM

Info-centar za mlade ZUM

128.

Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih

Lokalni info centar za mlade

129.

Općina Tuhelj

Tuhelj ZA mlade!

130.

Grad Duga Resa

Gradski program za mlade Grada Duge Rese

131.

Grad Glina

Glina za mlade

132.

Općina Bedekovčina

Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčine

133.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Program Mirotvorna škola 2017

134.

Udruga "MI" Split

Sudjelovanje mladih u društvu kroz obrazovanje za aktivizam, razmjenu iskustava i volonterske akcije

Share