Izmjena natječajne dokumentacije

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu te se isti produljuje do 31. kolovoza 2017.

Slijedom navedenog, izmijenjene su Upute za prijavitelje i obrasci za prijavu te se sukladno tome, dana 28. srpnja 2017. objavljuje izmijenjena natječajna dokumentacija za prijavu na Poziv.

Share