Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga za 2017

Objavljen POZIV za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.

Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga. 

Na natječaj pravo prijave imaju udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.
 
Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:
 
        PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

 • PI.A Projekti prevencije ovisnosti
 • PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja
 • PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

 
PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA
 
Sredstva za financiranje projekata osigurana su u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna te su raspoređena na način da će se za prioritetno područje;
 
        PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

 • PI.A Projekti prevencije ovisnosti iz sredstava Ministarstva zdravstva dodijeliti 400.000,00 kuna, iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1.500,000,00 kuna,
 • PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 300.000,00 kuna,
 • PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 800.000,00 kuna.

 
PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA
 
-     iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 700.000,00 kuna, iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 500.000,00 kuna i iz sredstava Ministarstva zdravstva 400.000,00 kuna.
     
Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna po jednom projektu u prioritetnim područjima PI.A; PIB; i PII.
 
Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u prioritetnom području
PI.C je 100.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.        
 
Udruge imaju pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta u jednom od prioritetnih područja. Ista udruga na ovaj natječaj može prijaviti maksimalno 3 projekta.
 
Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna u prioritetnom području PI.A1, PI.A4, PI.B, PI.C, PII.A1 (za Projekte psihosocijalne podrške liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili poslijepenalni prihvat te uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije) i PII.A2., ali je poželjno da udruga provodi projekt u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebice ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva projekta i njegove učinkovitije provedbe.
 
Za prioritetno područje PI.A2, PI.A3. i PII.A1 (za Projekte pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima) partnerstvo je obavezno.
 
Projekti udruga u PI.A2, PI.A3. obavezno se trebaju provoditi u partnerstvu s javnim ustanovama koje djeluju na području provedbe projekta. Ostali mogući dodatni partneri u ovom prioritetnom području su:
 

 • udruge
 • socijalne zadruge
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 
Za Projekte pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima u prioritetnom području PII.A1 partnerstvo je obavezno s nekom odgojno-obrazovnom ustanovom koja može izdati valjano uvjerenje o završenom školovanju i/ili prekvalifikaciji ukoliko se provodi školovanje i prekvalifikacija ovisnika za zanimanja potrebna na tržištu rada u sklopu Projekta resocijalizacije ovisnika.
 
Udruga može prijaviti projekt s maksimalno 4 partnera dok s ostalim organizacijama može ostvarivati neformalno partnerstvo i suradnju.
 
Udruga može u svim prioritetnim područjima sudjelovati i kao prijavitelj i kao partner.
 
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta, tko nema pravo prijave te ostali detaljni uvjeti prijave na Natječaj opisani su u Uputama za prijavitelje Natječaja.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja i traje od 21. ožujka 2017. do 20. travnja 2017.  godine.
 
Smatrat će se da je projekt valjano prijavljen:

 • ako je datum na poštanskom žigu na prijavi 20. travnja 2017.;
 • ako je prijavljeni projekt dostavljen putem dostavljača ili osobno u roku za podnošenje prijave odnosno 20. travnja 2017. do 15.00 sati, za što će prijavitelju biti izdana potvrda o točnom vremenu prijama pošiljke.

 
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.
 
Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva (www.zdravstvo.gov.hr), Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr), Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).
 
Projektna prijava sa svom propisanom dokumentacijom dostavlja se onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti. Ako se projekt provodi u više različitih županija ili na području cijele Republike Hrvatske prijavu je potrebno dostaviti onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje prema sjedištu prijavitelja.
Prijava se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti ili ako se projekt provodi na razini više županija ili cijele Republike Hrvatske prema sjedištu prijavitelja.
 

Regionalna zaklada za lokalni razvoj "ZAMAH" (za županije: Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Međimurska i Grad Zagreb)
Svačićev trg 3
10 000 Zagreb
 
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska)
Riva 8
52 000 Pula
 
„Slagalica“ – Zaklada za razvoj lokalne zajednice (za županije: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska)
Hrvatske Republike 26
31 000 Osijek

Zaklada „Kajo Dadić“ (za županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska)
Zaklada „Kajo Dadić“
Osječka 16
21 000 Split
 
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Natječaja i prioritetno područje Natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom: “Ne otvarati prije sastanka Komisije za otvaranje projektnih prijava”.
 
Projektnu prijavu nije potrebno dostavljati Uredu ili nadležnom ministarstvu.
 
Obvezne obrasce za prijavu projekta i propisanu dokumentaciju (ne veću od 12MB po obrascu) potrebno je poslati u:
 

 1. papirnatom (jedan izvornik) i
 2. elektroničkom obliku (na CD-u),

 
Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje Natječaja u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
 
Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENATACIJA DOSTUPNA JE U OVDJE.

Popis najčešće postavljenih pitanja i odgovora

Share