Odluke o raspodjeli sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluke o raspodjeli financijskih sredstava

Odluka o raspodjeli sredstava po Pozivu  za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Dana 7. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Odluku možete pogledati ovdje

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Dana 9. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini. Odluku možete pogledat ovdje

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

Dana 7. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika. Odluku možete pogledati ovdje

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

Dana 10. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima. Odluku možete pogledati ovdje.

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina

Dana 10. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za programe i projekte usmjerene smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina u 2016. godini, a koja se temelji na izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2016. godinu po ovom Pozivu odnesenu dana 24. listopada 2016. godine. Odluke možete pogledati ovdje i ovdje.

Share