Rezultati komisijskog otvaranja prijava pristiglih na Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Popis udruga prijavljenih na Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima koje su zadovoljile propisane uvjete Poziva.

Rezultate možete pogledati OVDJE.

Share