Poziv za prijavu programa usmjerenih pružanju osobne asistencije osobama s invaliditetom

Ministarstvo socijalne politike i mladih je obavilo Poziv za prijave za financijsku potporu programima usmjerenim pružanju osobne asistencije osobama s invaliditetom.

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:
Priroritetno područje 1: osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,
Priroritetno područje 2:osiguravanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika,
Priroritetno područje 3: osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Share