Rezultati komisijskog otvaranja prijava pristiglih na Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

Popis udruga prijavljenih na Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika u 2015. godini koje su zadovoljile propisane uvjete Poziva.

Rezultate možete pogledati OVDJE.

Share