Najava prezentacija Natječaja "Naš doprinos zajednici" rujan 2015.

Pozivamo Vas na prezentaciju natječaja 'Naš doprinos zajednici' koji provodimo u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama koje se provode u lokalnim zajednicama (pravo prijave imaju udruge, škole, vrtići, gradske knjižnice, domovi umirovljenika i druge ustanove pod uvjetom da su u državnom vlasništvu).


Prezentacije će se održati:

• 7. rujna 2015. (ponedjeljak) u 17.00 sati u suradnji s Udrugom Dubrovačka naranča i Chrobatia u zgradi Razvojne agencije grada Dubrovnika DURA, Branitelja Dubrovnika 15
• 10. rujna 2015. (četvrtak) u 10.00 sati u suradnji s Udrugom „MI“ Split (u sklopu Programa Step) u prostorijama Gradske knjižnice Zadar u Zadru, na adresi Stjepana Radića 11b
• 16. rujna 2015. (srijeda) u 10.00 sati u prostorijama Općine Pirovac u Pirovcu, na adresi Zagrebačka ulica 23
• 17. rujna 2015. (četvrtak) u 11.00 sati u suradnji s Udrugom „MI“ Split (u sklopu Programa Step) u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Ploče u Pločama, na adresi Gračka 2
• 18. rujna 2015. (petak) u 10.30 sati u suradnji s Udrugom „MI“ Split (u sklopu Programa Step) u prostorijama Male gradske vijećnice u Vrgorcu, na adresi Tina Ujevića 8
• 21. rujna 2015. (ponedjeljak) u 10.30 sati u suradnji s Udrugom „MI“ Split (u sklopu Programa Step) u prostorijama Gradske vijećnice u Sinju, na adresi Dragašev prolaz 24
• 23. rujna 2015. (srijeda) u 11.00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Gračac u Gračacu, na adresi Park sv. Jurja 1
• 24. rujna 2015. (četrvtak) u 10.30 sati u prostorijama Male gradske vijećnice u Drnišu, na adresi Trg Kralja Tomislava 1
• 29. rujna 2015. (utorak) u 11.00 sati u prostorijama Kulturno informativnog centra u Gospiću, na adresi Budačka 12
• 1. listopada 2015. (četvrtak) u 11.00 sati u prostorijama Udruge žena Nit u Korenici (veterinarska ambulanta na katu), na adresi A. Stepinca 14

 

Zahvaljujemo i radujemo se susretu.

Share