ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje PP. 1.2.1. Prevencija nasilja nad djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je Odluku kojom prihvaća suradnju s organizacijama civilnog društva koje su se prijavile na Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, za Prioritetno područje 1.2.1. Prevencija nasilja nad djecom i mladima.

U tu svrhu odobravaju se sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Share