Odluka o raspodjeli sredstava za su/financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2014. godini

Donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2014. godini u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

Odluku možete preuzeti ovdje

Share