Objava privremene liste za prioritetno područje 1.2.2. Prevencija vršnjačkog nasilja

Obavještavamo udruge koje su prijavile svoje projekte na Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, prioritetno područje 1.2.2. Prevencija vršnjačkog nasilja nad djecom i mladima, da je Odbor za procjenu kvalitete izvršio detaljnu procjenu kvalitete projekata udruga prijavljenih na Natječaj.

Ovdje možete preuzeti Privremenu listu odabranih projekata.

Share