Objavljena privremena lista odabranih projekata

Objavljena je privremena lista udruga i zdravstvenih organizacija koje su prijavile svoje projekte na Natječaj za financiranje projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti.

Privremenu listu odabranih projekata možete pronaći na web stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Share