Natječaj za projekte usmjerene podizanju kvalitete života mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih.

Udruge, sukladno ovom pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, javnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zadrugama i/ili međunarodnim (međuvladinim) organizacijama koje moraju imati pravnu osobnost u matičnoj državi. Također, projekt se može prijaviti i u partnerstvu s javnim i privatnim trgovačkim društvima koja će potaknuti primjenu poduzetničkih načela u socijalnom poduzetništvu kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, uporan rad, jasno postavljanje ciljeva i odgovornost u društvenom sektoru s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja mladih.

Jedinice lokalne samouprave, sukladno ovom pozivu, obavezne su prijaviti projekt u partnerstvu s jednom ili više udruga mladih ili za mlade koje imaju sjedište i djeluju na području jedinice lokalne samouprave koja prijavljuje projekt.

Naglasak poziva je na osnaživanju udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih kroz klubove za mlade, regionalne info-centre za mlade, lokalne info-centre za mlade, lokalne programe za mlade i projekte udruga mladih i za mlade.

Poziv se sastoji od pet prioritetnih područja, a najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 250.000,00 kuna, uz uvjete koje udruge i jedinice lokalne samouprave kao prijavitelji moraju ispuniti vezano prvenstveno uz transparentno i uredno poslovanje i kapacitete koji će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata.

U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja na ovom području, ovaj poziv objavljuje Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi poziva te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Rok za podnošenje prijava je 13. lipnja za sva prioritetna područja. Detaljne upute za prijavitelje dostupne su OVDJE.

Očekuje se da će se kroz ovaj poziv osnažiti udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Share