Natječaj za promicanje i zaštitu prava djece i podršku obitelji

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene podršci obitelji i radu s djecom da se sukladno ovom Pozivu prijave za financijsku potporu projektima koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece, vrijednosti obitelji i odgovornog roditeljstva.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja aktivnosti:
• Promicanje i zaštita prava djece
• Podrška obitelji

Za svako prioritetno područje osigurano je po 550.000,00 kn (ukupna vrijednost natječaja je 1.100.000,00 kuna)

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 28. travnja 2014.

Jedna udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u svakom prioritetnom području na razdoblje provedbe projekta do 12 mjeseci, a ista udruga može biti partner na više projekata u svakom prioritetnom području u sklopu Natječaja.

Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja, koja aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, ima usvojen Plan i program rada udruge za 2014. godinu te je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Planu i programu rada udruge.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose te plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje Natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti:

Regionalna zaklada za lokalni razvoj "ZAMAH" (za županije: Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Međimurska i Grad Zagreb)
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula (za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska)
„Slagalica“ – Zaklada za razvoj lokalne zajednice (za županije: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska)
Zaklada „Kajo Dadić“ (za županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska)

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje Natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE. Najčešća pitanja.

Share