Natječaj za financiranje projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području ovisnosti

POZIV za prijavu na javni Natječaj za financiranje projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu.

Ministarstvo socijalne politike i Mladih, Ministarstvo zdravlja i Ured za suzbijanje zlouporabe droga pozivaju udruge i zdravstvene organizacije koje su programski usmjerene za rad u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose prevenciji, tretmanu i liječenju ovisnosti te resocijalizaciji ovisnika.

Na natječaj pravo prijave imaju udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.

Na natječaj pravo prijave imaju zdravstvene organizacije (zavodi za javno zdravstvo i bolnice) koje su registrirane i djeluju na području liječenja ovisnosti.

Udruge/zdravstevne organizacije sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

  • PI. Projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima i Inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti
  • PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije
  • PIII. Resocijalizacija ovisnika / rehabilitacija / tretman u terapijskim zajednicama
  • PIV. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji udrugama

Sredstva za financiranje projekata osigurana su ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna te su raspoređena po prioritetima na sljedeći način:

  • PI. Inovativni projekti univerzalne prevencije i projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima iz sredstva ministarstva i Ureda dodijeliti 2.500.000,00
  • PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih dodijeliti 2.000.000,00 kuna
  • PIII. Rehabilitacije/resocijalizacije/tretman u terapijskim zajednicama iz sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih i Ureda dodijeliti 1.500.000,00 kn
  • PIV. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama iz sredstava Ministarstva zdravlja dodijeliti 7.000.000,00 kuna

Minimalni iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,00 kuna, a maksimalni 150.000,00 kuna. Za projekte zdravstvenih organizacija najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 kn, a najveći 1.200.000,00 kn.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Share