Partnerskim projektima prevencije nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja šest milijuna kuna

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.

Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima raspisuju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a isti se raspisuje za udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima za projekte koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.

Udruge mogu prijaviti projekt za 2 prioritetna područja Natječaja:

  • Prevencija nasilja nad djecom i mladima – nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih
  • Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima– nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna:
- Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu: 50.000,00 kuna
- Maksimalni iznos po pojedinom projektu: 200.000,00 kuna

Natječaj je otvoren od 14.02. do 31.03.2014. godine, a prijave se podnose regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Share