Upute za prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici

Točkom 7. Uputa za prijavu građanske inicijative u programskom području „Naš doprinos zajednici“ utvrđena je visina financijske podrške od strane Zaklade, odnosno sufinanciranje do 75% vrijednosti građanske inicijative, što najviše može iznositi do Kn 15.000,00.

Ove Upute koriste isključivo organizacije čija prijava je preporučena za financiranje i koje su u obvezi u lokalnoj zajednici prikupiti početna sredstava za provedbu građanske inicijative, te u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaprimanja obavijesti dostaviti Zakladi dokaz o prikupljenim sredstvima. Više...