Dodjela stipendija

Broj i iznos pomoći za pojedinu školsku godinu utvrđuje se odlukom Upravnog odbora, a potrebna sredstva osiguravaju se iz sredstava prikupljenih upravljanjem imovinom Zaklade.

Pravilnik

Pravo sudjelovanja u natječaju radi dobivanja pomoći za školovanje imaju učenici završnog razreda srednje škole i studenti s područja grada Splita koji se školuju u srednjim školama te na višim i visokim učilištima na području Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju slijedeće uvjete: - da sudionici natječaja i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Splita - da su njihove obitelji korisnici bilo kojeg oblika pomoći od strane Centra za socijalnu skrb - da su uspješno završili prethodne godine školovanja, odnosno da im prosjek ocjena u srednjoj školi iznosi najmanje 4,0 - da su redovno upisani u tekuću školsku godinu.