Rezultati natječaja za programsko područje ''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI'' – građanske inicijative (srpanj 2009)

natjecajlogo

Komisija za procjenu građanskih inicijativa podnijela je Upravnom odboru zaklade završni izvještaj procjene kvaliteta građanskih inicijativa po natječaju od 04. svibnja 2009.g. te zahtjev za odobravanjem financijskih potpora za inicijative koje će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2009. godine.
Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" na svojoj 15. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine donio je odluku o odobravanju financijskih potpora građanskim inicijativama po natječaju od 4. svibnja 2009.g. za programsko područje "Naš doprinos zajednici".....

Na natječaj za programsko područje "Naš doprinos zajednici" prijavilo se 35 organizacija od kojih je 5 odbačeno zbog neispunjavanja formalnih uvjeta natječaja. 30 prijedloga građanskih inicijativa proslijeđeno je na procjenu Komisiji za procjenu kvalitete građanskih inicijativa nakon čega je odobreno 10. Nažalost, kao i prilikom ranijih natječaja, Komisija za procjenu je najveći broj odbijenih inicijativa označila kao projektne redovite aktivnosti pojedinih organizacija zbog čega nisu mogle biti pozitivno ocijenjene. U donošenju zaključka prvenstveno je poštovan kriterij kvalitete građanskih inicijativa, a zatim regionalna pripadnost organizacija. Zajedničku odluku komisije o odobravanju financijskih potpora odobrio je Upravni odbor zaklade "Kajo Dadić" za sljedeće organizacije civilnog društva: