Beba Eva (2)

Udruga „Klub trudnica Beba Eva“ –"Akcija za odgovornije ponašanje vlasnika pasa prema psećem izmetu - izvoru zaraze, osobito za djecu i trudnice, i ruglu za oko". Tijekom perioda realizacije inicijative održane su tri javne akcije na području grada Splita s ciljem educiranja vlasnika pasa o štetnosti psećeg izmeta i obvezi njegova uklanjanja s javnih površina, a u svrhu suzbijanja eventualnih zaraza i spriječavanja onečišćenja okoliša. Inicijativa je medijski popraćena te je promidžbeni materijal podijeljen širem građanstvu. Ovom akcijom vlasnici pasa su pozvani na odgovornije ponašanje glede uklanjanja psećeg izmeta, a kao posebno ugrožena kategorija zbog mogućih zaraza koje prijete od psećeg izmeta prepoznata je kategorija djece i trudnica koja je uključena u akciju i posebno educirana.