Skautski klub Split

Građanska inicijativa ''ŽIVI MARJAN AKTIVNO!'' izvedena je akcijama pošumljavanja, a prema naputku Uprave Javne ustanove Park-šuma Marjan. Struka je odredila količinu, specifikaciju bilja i područje sadnje. Sadnja je lokalizirana na području Botaničkog vrta. Zasađeno je 128 komada biljaka različitih vrsta. Obavljeno je čišćenje plaža sjevernog dijela poluotoka, a zahvati na istima su izvedeni pod supervizijom ''rangera'' tj. čuvara prirode Marjana što je jamčilo kvalitetu izvedbe. Očišćeno je pet plaža i primorski šumski pojas sve od granice mora do asfaltirane ceste. Uklonjene su grane koje su prijetile urušavanjem i krupni otpad je odložen u za to predviđena odlagališta. Dodatno je postavljeno i 15 kućica za ptice u krošnje stabala počevši od botaničkog vrta, preko dječjeg grada pa sve putem do sedla i dalje, južnom stranom prema prvoj vidilici, također pod supervizijom čuvara prirode.