Skautski klub Marjan

Inicijativa je za cilj imala populariziranje Marjana, kretanja, korištenje prirodnog resursa, veći interes za zdravo življenje, poticanje aktivizma, odgovornosti za sebe, vlastito zdravlje i zdravlje zajednice. Svi ciljevi su ostvareni osim što se očekivao veći odaziv udruga grada Splita, no to su kompenzirale EKO grupe škole Kman kao i skautski klubovi grada Splita, UVDR Brdosplit, Liga za prevenciju ovisnosti, Split Zdravu Grad kao i građani. Kreirano je 250 blokova i 250 beđeva koji su podijeljeni učesnicima inicijative. Povećana je zainteresiranost građana za zdravi i proaktivan život. Javnost je informirana kroz tri TV emisije (HRT Županjska kronika, TV Dalmacija, TV Jadran), tri radio emisije (Radio Riva i dva izvještaja Radio Dalmacija), dva novinska članka (Slobodna Dalmacija). Promoviran je Marjan kao prirodni resurs i potaknut aktivizam kod građana, a posebice kod mladih.