Zaklada Kajo Dadić objavljuje natječaj za stipendije

NATJEČAJ za dodjelu 3 (tri) stipendije redovnim studentima u akademskoj godini 2013/2014.

Pojedinačna stipendija od 600,00 kuna dodjeljivat će se mjesečno za tekuću akademsku godinu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti:
- koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Splita,
- koji imaju status redovitog studenta,
- koji ne primaju stipendiju drugog davatelja,
- čija obitelj je korisnik pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite od strane Centra za socijalnu skrb.
Pored uvjeta iz prethodnog stavka nužno je ispuniti sljedeće uvjete:

- redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine ili prve godine integriranog studija koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 za svaku godinu obrazovanja;
- redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog; druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
Uz zamolbu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:
1. Domovnica
2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja
3. Izjavu studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi
4. Potvrdu fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu 2013/2014.
5. Ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za studente prve godine prijepis ocjena dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
6. Potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite u 2013. god.
7. motivacijsko pismo


Prijava na natječaj podnosi se isključivo poštom na adresu:

Zaklada “Kajo Dadić” Split
Osječka 16, 21000 Split
s naznakom “ Prijava za dodjelu stipendije”

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.