Zaklada "Kajo Dadić" - Natječaj za 2 stipendije

 

Zaklada "Kajo Dadić" - Natječaj za 2 stipendije

za dodjelu 2 (dvije) stipendije redovnim studentima prve godine u studijskoj godini 2006/2007.
Pojedinačna stipendija od 1.000,00 kn dodjeljivat će se mjesečno za tekuću studijsku godinu (s mogućnošću produživanja).
 
Uvjeti natječaja:
 
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:
 
-    redovni učenici  4. razreda srednjih škola s područja grada Splita, s prebivalištem u Splitu, čiji prosjek ocjena  u sve četiri godine školovanja iznosi najmanje  4.0
-    obitelj je korisnik pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite od strane Centra za socijalnu skrb

Uz zamolbu je potrebno priložiti slijedeće isprave:

-    potvrda o školskom uspjehu u sve četiri godine školovanja
-    potvrda o prebivalištu
-    potvrda Centra za socijalnu skrb Split o korištenju pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite u 2005. i/ili 2006 .g.
-    preporuke  dvoje profesora matične škole
-    motivacijsko pismo (osobni iskaz kandidata o materijalnoj situaciji, motivaciji za školovanje, bavljenju dodatnim aktivnostima i volonterskom radu, te ostvarenju budućih ciljeva)

Ugovor o stipendiji sklopit će se s izabranim kandidatima nakon dostavljene potvrde o upisanom redovnom studiju u Republici Hrvatskoj.

Prijava na natječaj podnosi se na adresu:
Zaklada "Kajo Dadić" (Udruga "MI"),
Sinjska 7, 21000 Split, s naznakom "Prijava za dodjelu pomoći za školovanje" u roku 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih isprava neće se uzeti u razmatranje. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.